Trykk enter for å søke

Forbudet mot innleie av arbeidskraft

Innleie av arbeidskraft

Innleie av arbeidskraft før 01.04.23:

Forbudet mot innleie som trådte i kraft 01.04.23 har endret måten bedriftene jobber på med tanke på bemanning av både pågående og fremtidige prosjekter.

Før 01.04.23 kontaktet man bare et bemanningsbyrå og bestilte det antall personer man trengte for å gjennomføre prosjektet, og når prosjektet var over sa man opp avtalen med bemanningsbyrået og sendte de innleide tilbake. Ingen forpliktelser og ingen ansettelsesforhold med de innleide.

Hva skjedde 01.04.23 ?:

01.04.23 ble det forbudt å leie inn arbeidskraft for å dekke ekstra behov.
Når bedriften nå trenger flere personer for å ta eller fullføre et prosjekt kan de fra denne dato ikke lenger leie inn, men må ansette personer fast eller midlertidig, med det det medfører av forpliktelser til ansettelsesavtaler, lønn, sykepenger, feriepenger, kurs, forsikringer med mer. I tillegg må ansatte det ikke er bruk for sies opp, med alle lover og regler som følger med for å unngå å bli saksøkt.
De fleste små og mellomstore bedrifter har i dag verken tid, ressurser eller kompetanse til å ta på seg alt av jobb som følger med dette.

Bedriftene har da 2 valg; si nei til prosjekter som vil kreve flere personer enn man har ansatt, eller ansette egne HR personer for å ivareta ansettelse av midlertidig behov.
De fleste har verken behov for, eller økonomi til, å ansette eget HR personell på fulltid til å håndtere dette. Her kommer Staras inn.

Hva kan Staras bidra med og tilby av tjenester for å hjelpe bedriftene til å opprettholde produksjonen, og kunne ta på seg ekstra arbeid uten å pådra seg unødvendige kostnader og utfordringer?

 • Annonsering og rekruttering til både faste og midlertidige stillinger
 • Bistand ved ansettelser
 • Bistand ved leie fra andre produksjonsbedrifter
 • Bistand ved onboarding (bolig, skattekort, byggekort, verktøy, kurs, med mer)
 • Bistand ved oppfølging av ansatte (Medarbeidersamtaler, fravær, sykdom med mer)
 • Bistand ved oppsigelser/nedbemanning:
  • Lover og regler
  • Drøftelsesmøter
  • Oppsigelser

I tillegg har vi konsulenter som kan hjelpe til med andre tjenester innen andre HR oppgaver, salg, markedsføring, IKT, økonomi, inkasso, administrasjon og ledelse.

Staras har holdt på med rekruttering og bemanning i over 20 år og har opparbeidet seg en stor kunnskap på alle områder rundt rekruttering, ansettelser (både faste og midlertidige), oppsigelser og alt av arbeid og forpliktelser som følger med ansatte.

Kontakt oss