Trykk enter for å søke

HR

HR-tjenester på time eller prosjektbasis.

Løsningen for bedrifter som har behov for HR tjenester, men som ikke ønsker å ansette eget HR personell.
Dere får tilgang til hele fagfeltet i et felles team, i den stillingsprosenten eller antall timer dere har behov for, som en operasjonell og utøvende del av bedriften. Som bedriftens HR-avdeling tar vi oss av alle personalrelaterte spørsmål og utfordringer som kommer både ledelse og ansatte til gode. I tillegg har vi tilbud til bedrifter som trenger tidsbegrenset faglig spisskompetanse til ekstraordinære oppgaver i hektiske perioder, eller i forbindelse med uforutsette hendelser. Dette kan gjelde alt fra ansettelser, avtaler, ned- eller oppbemanning, sykefravær med mer.